CeníkVstupné jednotlivě ….........….......................80,- Kč

Pernamentka 10 vstupů …..........................750,- Kč

Pernamentka 20 vstupů ….......................1 400,- Kč

Vstupné akce ....….........................................70,- Kč

Vstupné měsíční .........................................800,- Kč

Vstupné čtvrtletní ....................................2 250,- Kč

Solárium (1 minuta) …....................................6,- Kč

Platnost permanentky je 1 rok od data zakoupení.